ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยจัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยจัดเก็บข้อม […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0