ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ประเภทวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยี […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
พ.ย. 0