ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 254KB)