ด้วย จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (รถยนต์) จำนวน 1 รายการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download (PDF, 1.76MB)