ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานในครัวเรือนพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลพลังงานชุมชนในเว็บไซด์ www.thaienergydata.in.th จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 94KB)