ประกาศหมึกพิมพ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ ใช้กับครุภัณฑ์หมายเลข ๐๙๒-๕๙-๖๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง