Download (PDF, 393KB)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ ใช้กับครุภัณฑ์หมายเลข ๐๙๒-๕๙-๖๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง