Download (PDF, 263KB)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง