029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Download (DOCX, 42KB)

o30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Facebook : https://www.facebook.com/pht.energyfanpage/

เว็บไซต์ : https://provinces.energy.go.th/members/phitsanulok/

โทรศัพท์ : 055-258475-6

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Download (PDF, 121KB)