ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3,800 วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 10 ชุด

Download (PDF, 3.87MB)