สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 6 ชุด  และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประปาชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ จำนวน 5 ระบบ) ตามเอกสารแนบ

Download (PDF, 315KB)

Download (PDF, 1.34MB)

Download (PDF, 359KB)

Download (PDF, 4.49MB)