สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี 2562โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 128KB)