สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ขับรถ Mobile Unit โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่  (Energy Mobile Unit) จำนวน 1 ราย