สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่  (Energy Mobile Unit) จำนวน 1 ราย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง