ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร จำนวน 5 แห่ง

Download (PDF, 264KB)