สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร  Xerox-3000  รหัสครุภัณฑ์ 111-57-601-008-0001 จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง