สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมและสนับสนุนการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร) กิจกรรมหลัก ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 5.37MB)