ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 1.2MB)