สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง