สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 74KB)