สพจ.นศ.ประกาศจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับด้านเกษตรกรรมและประปาหมู่บ้าน โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน ๕ แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่โครงการ  60056016012

Download (PDF, 1.08MB)

Download (PDF, 4.98MB)