ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ย. 0
พ.ย. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

สพจ.ชุมพร ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง “ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบ […]

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

สพจ.ชุมพร ประกาศเรื่อง “ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ “

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติ […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

สพจ.ชุมพร “เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ป […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

สพจ.ชุมพร “เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ป […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

สพจ.ชุมพร “เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ป […]

  Read more