ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ส.ค. 0
ส.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รา […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ-๑๒๕ อุทัยธานี ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0

ประผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายกา […]

  Read more
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0
ส.ค. 0

สพจ.สมุทรปราการ เรื่องงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สพจ.สมุทรปราการ เรื่องงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

  Read more