Download (PDF, 198KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่  ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU ชนิดแขวน (ฉลากเบอร์ ๕) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๒-๕๗-๖๐๑-๐๐๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง