ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ ปฏิบัติงานด้านเจ้าที่ประสานงาน