ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยด้านเทคนิค จำนวน 1 ราย