ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย