ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จะดำเนินการโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี    ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ตลอดจนดูสภาพรถยนต์ที่จะประมูลขายด้วยตนเองก่อนเข้าประมูลได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-210178 ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

ประกาศจังหวัด ขายทอดตลาดรถยนต์_Page_2 ประกาศจังหวัด ขายทอดตลาดรถยนต์_Page_3

 

 

ประกาศจังหวัดภูเก็ต ขายทอดตลาดรถยนต์