จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน