สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง