สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประสานงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง