ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (ครั้งที่ 2)

ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีควา […]

  Read more
ก.ค. 0
ก.ค. 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีควา […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา […]

  Read more
พ.ย. 0
เม.ย. 0
มิ.ย. 1
ธ.ค. 2