ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
เม.ย. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา […]

  Read more
พ.ย. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

สพจ.ภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สพจ.ภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และสื่อป […]

  Read more
เม.ย. 0
มี.ค. 0
ก.พ. 0