ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.อุดรธานี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.อุดรธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร จำนวน 10 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้อบแห้งพลังงงานแสงอาทิต […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.อุดรธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.อุดรธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 26 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนว […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.อุดรธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนว […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.อุดรธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารและคีย์บอร์ด Port USB จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารแ […]

  Read more