ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2564