ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.นครนายก ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ด้วยวิธี e-bidding

รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา และเปลี่ […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0