ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงานฯ ขนาด ๑.๕๐x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมรณรงค์ด […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ-๑๒๕ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0