ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานงานโครงการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0

สพจ.ภูเก็ต ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีความประ […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอ […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0
พ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุค […]

  Read more
พ.ย. 0
พ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอม […]

  Read more