ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานแผนพลังงานชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานแผนพลังงาน […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.ชัยนาท เรื่อง งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

สพจ.ชัยนาท เรื่อง งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานโครงการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานโครงการทั่ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานโครงการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานโครงการทั่ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านบริหารงานทั่วไป โดย […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0