ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำน […]

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำห […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 1
ก.พ. 1

สพจ.แพร่ เรื่อง งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562

สพจ.แพร่ เรื่อง งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน  2561  ถึง  […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ […]

  Read more
ม.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0