ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา)

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา)

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ขอร่างประกาศประกวดราคาจ้างก […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ม.ค. 1
ม.ค. 0