ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

036 การเประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ 037 การดำ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่อง เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

038 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ &#82 […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต o30 ช่อ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่อง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026 การดำเนินการตามนโย […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 022 ประกาศต่างๆ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019 รายงานการกำกับติดต […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่อง การปฏิบัติงานและการให้บริการ

013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน / 014 มาตรฐานการให้บริการ http […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

รายงานข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจ Open Data Integrity and TransparencyAssessment (OIT) เรื่อง การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ facebook สำนัก […]

  Read more