ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเทคโนโล […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ประเภทวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยี […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ส.ค. 1
ส.ค. 1

สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (ครั้งที่ 2)

ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต มีควา […]

  Read more
ส.ค. 0