ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิ […]

  Read more
มี.ค. 0
มี.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวน 45 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ […]

  Read more
มี.ค. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาบริการรถบัส พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาบริการรถบัส พร้อม […]

  Read more