ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเตาชีวมวล (เตามณฑล) ขนาด ๒ กระทะ ประเภทวัสดุ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเตาชีวม […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเตาชีวมวล (เตามณฑล) ขนาด ๑ กระทะ ประเภทวัสดุ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเตาชีวม […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยี […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ประเภทวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยี […]

  Read more
พ.ค. 0