ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้าง […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกเก็บข้อมูลด้านพลังงาน

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวิศวกร

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0