ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน