ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานแผนพลังงานชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานด้านประสานงานแผนพลังงาน […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

สพจ.ชัยนาท เรื่อง งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

สพจ.ชัยนาท เรื่อง งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน