ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.สมุทรปราการ เรื่องงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

สพจ.สมุทรปราการ เรื่องงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ […]

  Read more
ก.ย. 0
ก.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ […]

  Read more

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน