ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

งบทดลองประจำเดือน ก.ย.64

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำ […]

  Read more
ต.ค. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน