ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบอบแ […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ประเภทวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยี […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเตาชีวมวล (เตามณฑล) ขนาด ๒ กระทะ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเตาชีวม […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบอบแ […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทคโนโลยี […]

  Read more

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน