ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 2
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา […]

  Read more
ต.ค. 0
ต.ค. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา […]

  Read more

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน