ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน