ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

กระทรวงพลังงาน
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(รอบสอง)

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้ […]

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

สพจ.ลำพูน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สพจ.ลำพูน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  Read more
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0
มิ.ย. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน