ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านบันทึกข้อ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการ โด […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานทั่ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านผู้ช่วยเจ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 1
เม.ย. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน