ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
เม.ย. 0
เม.ย. 1
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่ […]

  Read more
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0
เม.ย. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน