ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

กระทรวงพลังงาน
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการจัดนิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศ […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0

สพจ.นศ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส (รถโดยสารไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นศ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัส (รถ […]

  Read more
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0
ม.ค. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน