ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

กระทรวงพลังงาน
ม.ค. 0
ม.ค. 0

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัด มีดังต่อไปนี้ 1.  […]

  Read more
ม.ค. 0
ธ.ค. 1
ธ.ค. 0
ธ.ค. 1
ธ.ค. 0
ธ.ค. 0

สพจ.ลพบุรี – ประกวดราคาจ้างทำและก่อสร้างเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวน 2 รายการ

(1) ประกาศประกวดราคา ลว. 19 ธันวาคม 2559 (2) เอกสารประก […]

  Read more
ธ.ค. 1
ธ.ค. 1

สพจ.ระนอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดระนองมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำน […]

  Read more
ธ.ค. 0
ธ.ค. 2
ธ.ค. 1

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน