ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
ก.พ. 0
ก.พ. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สพจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน