ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัด
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พลังงานจังหวัดพิจิตร ร่วม […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น […]

  Read more
พ.ค. 0
พ.ค. 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น […]

  Read more
พ.ค. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน