ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

กระทรวงพลังงาน
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 1
ก.พ. 1

สพจ.ลพบุรี – ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ระบบ

ประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เอกสารส […]

  Read more
ก.พ. 0
ก.พ. 0
ก.พ. 0

สพจ.น่าน ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สพจ.น่าน ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ […]

  Read more
ก.พ. 0

ระเบียบว่าด้วยพัสดุ

กระทรวงพลังงาน